Mirador

Mirador Question / Commentaire

Barcelone
8 janvier 1988 : espagnol (Revue)

Regàs, Mònica, "Madrid trenca el seu compromís de fer una exposició de Daniel Buren", p. 23

Exposition(s) citée(s)
Oeuvre(s) citée(s)