Život umjetnosti

Život umjetnosti Question / Commentaire

Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Sveu?ilišta u Zagrebu
novembre 1975 : croate (Revue)

Denegri, Jerko Ješa, "Daniel Buren", p. 189-194

Exposition(s) citée(s)
Oeuvre(s) citée(s)