Het museum dat niet bestond

Het museum dat niet bestond Question / Commentaire

Wesseling, Janneke
Amsterdam : De Bezige Bij
2004, 199 p. : néerlandais (Livre)

Wesseling, Janneke, "Het museum dat niet bestond : Daniel Buren", p. 37-44

Exposition(s) citée(s)
Oeuvre(s) citée(s)